1 Replies - 1139 Views - Last Post: 28 April 2009 - 10:58 AM Rate Topic: -----

#1 useless  Icon User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 28-April 09

[batch] Character problem

Posted 28 April 2009 - 06:29 AM

Ive created a batch file that create a .txt file. But the problems is that some characters in the .txt file are Č instead of Ž.

Example:

BelgiČ has to be BelgiŽ

Does someone now the solution of this problem?
Ive already search on google but didnt find anything.


The batch code is this:

 @echo off
CHCP 1252

cls
echo *****************************************************************
echo *								*
echo *			  *** OWG Licence Activator v.1.2 ***			*
echo *								*
echo *		 Dit programma activeert de OWG programma's		*
echo *		 Dit kan enkele minuten in beslag nemen....		*
echo *	  -----------------------------------------------	*
echo *	  							*
echo *	  Om dit programma NIET te starten klikt u op het	*
echo *	  kruisje rechtsbovenaan van dit venster		*
echo *	  of gebruik de toetsencombinatie CTRL + C en		*
echo *	  Bevestig dit met J of Y.				*
echo *	  							*
echo *	  LET OP!						*
echo *	  Wanneer u doorgaat met de Licence Activator wordt	*
echo *	  er van uit gegaan dat u de handleiding heeft		*
echo *	  gelezen die beschikbaar is op onze 			*
echo *	  website:	www.eduliga.com				*
echo *	  							*
echo *	  Dit programma functioneert NIET op een (netwerk)	*
echo *	  UNC path, maak in dit geval eerst een mapping aan	*
echo *	  naar een drive letter.				*
echo *	  							*
echo *****************************************************************
pause
set lokatie=%cd%

cd\


echo Licentie bestanden zoeken....

set allcatfiles=Breuken.cat;"Breureka 1.cat";"Breureka 2.cat";"Breureka 3.cat";"Cijferen plus en min.cat";"D4ALL Deelbaar.cat";"D4ALL Kommagetallen.cat";"D4ALL Letterregen.cat";"D4ALL Spelen met het Alfabet.cat";"D4ALL Spelen met woorden.cat";"D4ALL Sssplitsss.cat";"D4ALL Tafels.cat";"D4ALL Toetsie.cat";"D4ALL Top 100.cat";"De Breukentrein.cat";"De Leestrein.cat";"Deelbaar.cat";"Flitskikker.cat";"Handig rekenen.cat";"gepast.cat";"Kikkermatrix.cat";"Klokkijken.cat";Kommagetallen.cat;"Lange en korte klinkers.cat";"Lees je mee.cat";"Lees je mee Vlaams.cat";"Lees Mee Duits.cat";"Lees Mee Engels.cat";"Lees Mee Frans.cat";"Lees Mee Nederlands Engels.cat";"Lees Mee Nederlands Engels update.cat";"Lees Mee Nederlands Engels plus.cat";"Lees Mee Spaans.cat";"Lees Mee Vlaams Frans.cat";"Lees Snel.cat";"Leeshulp.cat";"Leestekens.cat";"Letterregen.cat";"licor.cat";"Licorlijst 3.cat";"Menselijk lichaam.cat";"Muisspel.cat";"NT2 Grammatica.cat";"ovso.cat";"Ovsolijst 3.cat";"Puzzelen maar.cat";"Rekenen tot 20.cat";"Sociogram.cat";"Sommenprinter.cat";"Spelen met het alfabet.cat";"Spelen met woorden.cat";"Denemarken.cat";"Duitsland.cat";"Engeland.cat";"Frankrijk.cat";"Mexico.cat";"Nederland.cat";"Noorwegen.cat";"Spanje.cat";"US-Engels (Standaard).cat";"Zweden.cat";"Sssplitsss.cat";"Stiptekenen.cat";"Synthesekikker.cat";"Taalfanfare groep 3.cat";"De Taalfanfare 4.cat";"Taalfanfare groep 5.cat";"Taalfanfare groep 6.cat";"Taalfanfare leerjaar 1.cat";"Taalfanfare leerjaar 2.cat";"Taalfanfare leerjaar 4.cat";"Woordenschat.cat";"Taalfanfare Woordenschat Plus.cat";"Tafels.cat";"Tellen.cat";"Thema.cat";"Toetsie(win98).cat";"Top-100 deel 1.cat";"Top-100 deel 2.cat";"Top-100 deel 3.cat";"Top-100 deel 4.cat";"Verhalen repareren.cat";"Verkennen van getallen 1.cat";"Verkennen van getallen 2.cat";"Verkennen van getallen 3.cat";"Verkleinwoord.cat";"Welke klinker.cat";"Werkwoordschema.cat";"Woordpakket.cat";"Zelfstandig Leren Lezen 1.cat";"BelgiŽ.cat";"Toporama Europa.cat";"Toporama Nederland.cat";"Toporama Wereld.cat";"Toporama BelgiŽ.cat";"BraziliŽ.cat";"ItaliŽ.cat";"Euphoria.cat";"Wagen.cat";"Spelen met het werkwoord.cat"

del "%lokatie%\allcats.txt"

echo Zoekopdracht opslaan in tekstbestand.....cmd /u /c dir /s /b %allcatfiles%>>"%lokatie%\allcats.txt"

cd "%lokatie%"


echo Variabelen aanmaken....

FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Spelen met het werkwoord.cat" allcats.txt') DO SET SPELENMHW=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Breuken.cat" allcats.txt') DO SET Breuken=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Breureka 1.cat" allcats.txt') DO SET Breureka1=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Breureka 2.cat" allcats.txt') DO SET Breureka2=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Breureka 3.cat" allcats.txt') DO SET Breureka3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Cijferen plus en min.cat" allcats.txt') DO SET Cijferenplusenmin=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Deelbaar.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLDeelbaar=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Kommagetallen.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLKommagetallen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Letterregen.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLLetterregen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Spelen met het Alfabet.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLSpelenmethetAlfabet=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Spelen met woorden.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLSpelenmetwoorden=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Sssplitsss.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLSssplitsss=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Tafels.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLTafels=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Toetsie.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLToetsie=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "D4ALL Top 100.cat" allcats.txt') DO SET D4ALLTop100=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "De Breukentrein.cat" allcats.txt') DO SET DeBreukentrein=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "De Leestrein.cat" allcats.txt') DO SET Deleestrein=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Deelbaar.cat" allcats.txt') DO SET Deelbaar=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Flitskikker.cat" allcats.txt') DO SET Flitskikker=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Handig rekenen.cat" allcats.txt') DO SET HandigRekenen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "gepast.cat" allcats.txt') DO SET Hebjehetgepast=%%I
FOR /F "delims=zzz" %%I IN ('find /I "Kikkermatrix.cat" allcats.txt') DO SET Kikkermatriks=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Klokkijken.cat" allcats.txt') DO SET Klokkijken=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Kommagetallen.cat" allcats.txt') DO SET Kommagetallen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lange en korte klinkers.cat" allcats.txt') DO SET Langeenkorteklinkers=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees je mee.cat" allcats.txt') DO SET Leesjemee=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees je mee Vlaams.cat" allcats.txt') DO SET LeesjemeeVlaams=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Duits.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeDuits=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Engels.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeEngels=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Frans.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeFrans=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Nederlands Engels.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeNederlandsEngels=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Nederlands Engels plus.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeNederlandsEngelsplus=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Spaans.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeSpaans=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Mee Vlaams Frans.cat" allcats.txt') DO SET LeesMeeVlaamsFrans=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Lees Snel.cat" allcats.txt') DO SET LeesSnel=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Leeshulp.cat" allcats.txt') DO SET Leeshulp=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Leestekens.cat" allcats.txt') DO SET Leestekens=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Letterregen.cat" allcats.txt') DO SET Letterregen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "licor.cat" allcats.txt') DO SET licor=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Licorlijst 3.cat" allcats.txt') DO SET licorlijst3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Menselijk lichaam.cat" allcats.txt') DO SET Menselijklichaam=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Muisspel.cat" allcats.txt') DO SET Muisspel=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "NT2 Grammatica.cat" allcats.txt') DO SET NT2Grammatica=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "ovso.cat" allcats.txt') DO SET ovso=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Ovsolijst 3.cat" allcats.txt') DO SET ovsolijst3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Puzzelen maar.cat" allcats.txt') DO SET Puzzelenmaar=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Rekenen tot 20.cat" allcats.txt') DO SET Rekenentot20=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Sociogram.cat" allcats.txt') DO SET Sociogram=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Sommenprinter.cat" allcats.txt') DO SET Sommenprinter=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Spelen met het alfabet.cat" allcats.txt') DO SET Spelenmethetalfabet=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Spelen met woorden.cat" allcats.txt') DO SET Spelenmetwoorden=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Denemarken.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleDeens=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Duitsland.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleDuits=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Engeland.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleEngels=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Frankrijk.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleFrans=%%I
FOR /F "delims=ZZZ" %%I IN ('find /I "Mexico.cat" allcats.txt') DO SET Mexico=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Nederland.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleNederlands=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Noorwegen.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleNoors=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Spanje.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleSpaans=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "US-Engels (Standaard).cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleUS-EngelsStand=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Zweden.cat" allcats.txt') DO SET SpraakmoduleZweeds=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Sssplitsss.cat" allcats.txt') DO SET Sssplitsss=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Stiptekenen.cat" allcats.txt') DO SET Stiptekenen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Synthesekikker.cat" allcats.txt') DO SET Synthesekikker=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare groep 3.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfaregroep3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "De Taalfanfare 4.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfaregroep4=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare groep 5.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfaregroep5=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare groep 6.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfaregroep6=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare leerjaar 1.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfareleerjaar1=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare leerjaar 2.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfareleerjaar2=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare leerjaar 4.cat" allcats.txt') DO SET Taalfanfareleerjaar4=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Woordenschat.cat" allcats.txt') DO SET TaalfanfareWoordenschat=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Taalfanfare Woordenschat Plus.cat" allcats.txt') DO SET TaalfanfareWoordenschatPlus=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Tafels.cat" allcats.txt') DO SET Tafels=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Tellen.cat" allcats.txt') DO SET Tellen=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Thema.cat" allcats.txt') DO SET Thema=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Toetsie(win98).cat" allcats.txt') DO SET Toetsiewin98=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Top-100 deel 1.cat" allcats.txt') DO SET Top-100deel1=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Top-100 deel 2.cat" allcats.txt') DO SET Top-100deel2=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Top-100 deel 3.cat" allcats.txt') DO SET Top-100deel3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Top-100 deel 4.cat" allcats.txt') DO SET Top-100deel4=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Verhalen repareren.cat" allcats.txt') DO SET Verhalenrepareren=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Verkennen van getallen 1.cat" allcats.txt') DO SET Verkennenvangetallen1=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Verkennen van getallen 2.cat" allcats.txt') DO SET Verkennenvangetallen2=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Verkennen van getallen 3.cat" allcats.txt') DO SET Verkennenvangetallen3=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Verkleinwoord.cat" allcats.txt') DO SET Verkleinwoord=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Welke klinker.cat" allcats.txt') DO SET Welkeklinker=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Werkwoordschema.cat" allcats.txt') DO SET Werkwoordschema=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Woordpakket.cat" allcats.txt') DO SET Woordpakket=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Zelfstandig Leren Lezen 1.cat" allcats.txt') DO SET Zelfstandiglerenlezen1=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "BelgiŽ.cat" allcats.txt') DO SET BelgiŽ=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Toporama Europa.cat" allcats.txt') DO SET ToporamaEuropa=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Toporama Nederland.cat" allcats.txt') DO SET ToporamaNederland=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Toporama Wereld.cat" allcats.txt') DO SET ToporamaWereld=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Toporama BelgiŽ.cat" allcats.txt') DO SET ToporamaBelgiŽ=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "BraziliŽ.cat" allcats.txt') DO SET BraziliŽ=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "ItaliŽ.cat" allcats.txt') DO SET ItaliŽ=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Euphoria.cat" allcats.txt') DO SET Euphoria=%%I
FOR /F "delims=xxx" %%I IN ('find /I "Wagen.cat" allcats.txt') DO SET Wagen=%%I


XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Spelen met het werkwoord.cat" "%SPELENMHW%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Breuken.cat" "%Breuken%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Breureka 1.cat" "%Breureka1%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Breureka 2.cat" "%Breureka2%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Breureka 3.cat" "%Breureka3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Cijferen Plus en Min.cat" "%Cijferenplusenmin%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Deelbaar.cat" "%D4ALLDeelbaar%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Kommagetallen.cat" "%D4ALLKommagetallen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Letterregen.cat" "%D4ALLLetterregen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Spelen met het Alfabet.cat" "%D4ALLSpelenmethetAlfabet%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Spelen met woorden.cat" "%D4ALLSpelenmetwoorden%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Sssplitsss.cat" "%D4ALLSssplitsss%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Tafels.cat" "%D4ALLTafels%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Toetsie.cat" "%D4ALLToetsie%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\D4ALL Top 100.cat" "%D4ALLTop100%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\De Breukentrein.cat" "%DeBreukentrein%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\De Leestrein.cat" "%Deleestrein%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Deelbaar.cat" "%Deelbaar%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Flitskikker.cat" "%Flitskikker%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Handig rekenen.cat" "%HandigRekenen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\gepast.cat" "%Hebjehetgepast%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Kikkermatrix.cat" "%Kikkermatriks%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Klokkijken.cat" "%Klokkijken%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Kommagetallen.cat" "%Kommagetallen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lange en korte klinkers.cat" "%Langeenkorteklinkers%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees je mee.cat" "%Leesjemee%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees je mee Vlaams.cat" "%LeesjemeeVlaams%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Duits.cat" "%LeesMeeDuits%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Engels.cat" "%LeesMeeEngels%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Frans.cat" "%LeesMeeFrans%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Nederlands Engels.cat" "%LeesMeeNederlandsEngels%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Nederlands Engels plus.cat" "%LeesMeeNederlandsEngelsplus%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Spaans.cat" "%LeesMeeSpaans%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Mee Vlaams Frans.cat" "%LeesMeeVlaamsFrans%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Lees Snel.cat" "%LeesSnel%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Leeshulp.cat" "%Leeshulp%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Leestekens.cat" "%Leestekens%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Letterregen.cat" "%Letterregen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\licor.cat" "%licor%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Licorlijst 3.cat" "%licorlijst3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Menselijk lichaam.cat" "%Menselijklichaam%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Muisspel.cat" "%Muisspel%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\NT2 Grammatica.cat" "%NT2Grammatica%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\ovso.cat" "%ovso%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Ovsolijst 3.cat" "%ovsolijst3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Puzzelen maar.cat" "%Puzzelenmaar%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Rekenen tot 20.cat" "%Rekenentot20%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Sociogram.cat" "%Sociogram%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Sommenprinter.cat" "%Sommenprinter%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Spelen met het alfabet.cat" "%Spelenmethetalfabet%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Spelen met woorden.cat" "%Spelenmetwoorden%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Denemarken.cat" "%SpraakmoduleDeens%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Duitsland.cat" "%SpraakmoduleDuits%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Engeland.cat" "%SpraakmoduleEngels%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Frankrijk.cat" "%SpraakmoduleFrans%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Mexico.cat" "%Mexico%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Nederland.cat" "%SpraakmoduleNederlands%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Noorwegen.cat" 	"%SpraakmoduleNoors%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Spanje.cat" "%SpraakmoduleSpaans%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\US-Engels (Standaard).cat" "%SpraakmoduleUS-EngelsStand%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Zweden.cat" "%SpraakmoduleZweeds%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Sssplitsss.cat" "%Sssplitsss%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Stiptekenen.cat" "%Stiptekenen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Synthesekikker.cat" "%Synthesekikker%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare groep 3.cat" "%Taalfanfaregroep3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\De Taalfanfare 4.cat" "%Taalfanfaregroep4%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare groep 5.cat"	"%Taalfanfaregroep5%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare groep 6.cat" "%Taalfanfaregroep6%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare leerjaar 1.cat" "%Taalfanfareleerjaar1%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare leerjaar 2.cat" "%Taalfanfareleerjaar2%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare leerjaar 4.cat" "%Taalfanfareleerjaar4%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Woordenschat.cat" "%TaalfanfareWoordenschat%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Taalfanfare Woordenschat Plus.cat" "%TaalfanfareWoordenschatPlus%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Tafels.cat" "%Tafels%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Tellen.cat" "%Tellen%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Thema.cat" "%Thema%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Toetsie(win98).cat" "%Toetsiewin98%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Top-100 deel 1.cat" "%Top-100deel1%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Top-100 deel 2.cat" "%Top-100deel2%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Top-100 deel 3.cat" "%Top-100deel3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Top-100 deel 4.cat" "%Top-100deel4%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Verhalen repareren.cat" "%Verhalenrepareren%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Verkennen van getallen 1.cat" "%Verkennenvangetallen1%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Verkennen van getallen 2.cat" "%Verkennenvangetallen2%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Verkennen van getallen 3.cat" "%Verkennenvangetallen3%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Verkleinwoord.cat" "%Verkleinwoord%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Welke klinker.cat" "%Welkeklinker%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Werkwoordschema.cat" "%Werkwoordschema%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Woordpakket.cat" "%Woordpakket%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Zelfstandig Leren Lezen 1.cat" "%Zelfstandiglerenlezen1%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\BelgiŽ.cat" "%BelgiŽ%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Toporama Europa.cat" "%ToporamaEuropa%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Toporama Nederland.cat" "%ToporamaNederland%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Toporama Wereld.cat" "%ToporamaWereld%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Toporama BelgiŽ.cat" "%ToporamaBelgiŽ%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\BraziliŽ.cat" "%BraziliŽ%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\ItaliŽ.cat" "%ItaliŽ%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Euphoria.cat" "%Euphoria%"
XCOPY /R /U /Y "%lokatie%\Wagen.cat" "%Wagen%"

cls
echo *****************************************************************
echo *	 De licenties zijn geactiveerd!				*
echo *	  							*
echo *	 Druk op een toets om dit programma af te sluiten	*
echo *****************************************************************
pauseIs This A Good Question/Topic? 0
 • +

Replies To: [batch] Character problem

#2 Aurel300  Icon User is offline

 • D.I.C Head

Reputation: 13
 • View blog
 • Posts: 230
 • Joined: 10-November 07

Re: [batch] Character problem

Posted 28 April 2009 - 10:58 AM

Hm...
Well, I have to say:

Give up batch.

One of the problems of batch is this - not very big character support...
But... Use help... (in cmd) and... isnīt there something like set character table or something? Try that... I donīt know anything else.
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

Page 1 of 1