PHP form with html / css autoreply

How changes this form so that the submitter received an html e-mail

Page 1 of 1

2 Replies - 3138 Views - Last Post: 02 July 2009 - 02:44 AM Rate Topic: -----

#1 comass   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 2
 • Joined: 01-July 09

PHP form with html / css autoreply

Posted 01 July 2009 - 04:48 AM

Please can sombody help me?
I'm using this form, but i want that the submitter received the e-mail as html.

<?php
/******************************
* Script:  Form Mail		*
* Versie:  4.0			 *
* Author:  SkYcE			*
* Released: 07-12-2006	  *
******************************/
//Set sessie voor flood optie
session_start();
/*
** Variabelen instellen
*/
 
// Naam voor als afzender van het bevestigingsmailtje
$var_name	 = "website naam";
// Het mail adres waarnaar de data verstuurd moet worden en afzender adres
//$var_email	 = "";
$var_email	 = "e-mail adres ontvanger";
// Bevestigingsmail naar de verstuurder aanzetten (true = aan / false = uit)
$var_confirm  = true;
// Om flooden te voorkomen (true = aan / false = uit)
$var_noflood  = true;
//Bericht wat een bezoeker te zien krijgt als er sprake is van flooden
$var_flood_msg = "U bent aan het flooden!";
//Aantal flood seconden dat het formulier buiten gebruik moet zijn na het versturen van een bericht
$var_flood_sec = 20;
// Geblokkeerde ip adressen, nieuw ip adres toevoegen is nieuwe waarde in de array
$var_ban_ips  = array('255.255.255.0');
// Bericht wat een bezoeker te zien krijgt indien diegene geblokkeerd is
$var_ban_msg  = "U bent geblokkeerd van het versturen van het contact formulier.";
 
 
/*
** Hieronder niks veranderen, tenzij je weet wat je doet
*/
//Functie voor ipadres verkrijgen
function get_ip () {
	if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
	$ipadres = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
	} elseif(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
	$ipadres = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
	} else {
	$ipadres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	}
	
	return $ipadres;
}
 
//Host verkrijgen 
$hostmask = gethostbyaddr(get_ip()); 
// Formulier weergeven 
$form_view = true;
//Formulier versturen, als er iets misgaat word $ok = false 
$ok = true; 
// Bestandsnaam verkrijgen
$filename = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
// Errors
$error = 'Sorry, 1 of meerdere velden zijn niet ingevuld <A HREF="java script:history.go(-1)">[Terug]</A><p>';
 
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
  if(!eregi("[A-Za-z0-9_-]+([.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $_POST['email'])) { 
		$ok = false; 
		$error .= 'Het E-mail adres is niet correct.<br />'; 
  }
 
  // E-mail naar $var_email (webmaster)
$msg_2_admin = "
 
".$_POST['subject']." 
 
 
Specificatie:
".$_POST['model']." 
".$_POST['service']."
".$_POST['kraanhuur']."
 
Totaal bedrag: ".$_POST['totaal']." 
 
Winterstalling voor:
".$_POST['aanhef']." ".$_POST['voorletter']." ".$_POST['naam']."
".$_POST['adres']." ".$_POST['huisnummer']." 
".$_POST['postcode']." ".$_POST['woonplaats']."
Email:	 ".$_POST['email']."
Telefoon: ".$_POST['telefoon']."
 
--------------------------------
Deze e-mail is verzonden vanaf:
IP adres: ".get_ip()."
Hostadres: ".$hostmask;
 
// E-mail naar $_POST['email'] (poster)
$msg_2_poster = "Beste ".$_POST['aanhef']." ".$_POST['naam'].", 
 
Met dank bevestigen wij onderstaande reservering van uw winterstalling, hebben wij de volgende gegevens ontvangen.
 
 
Specificatie:
".$_POST['model']." 
".$_POST['service']."
".$_POST['kraanhuur']."
 
Totaal bedrag: ".$_POST['totaal']." 
 
Winterstalling voor:
".$_POST['aanhef']." ".$_POST['voorletter']." ".$_POST['naam']."
".$_POST['adres']." ".$_POST['huisnummer']." 
".$_POST['postcode']." ".$_POST['woonplaats']."
Email:	 ".$_POST['email']."
Telefoon: ".$_POST['telefoon']."
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
naam afzender met adres
 
 
".$_POST['var_name'];
 
 
 
 
 
 
	if(in_array(get_ip(),$var_ban_ips)) {
		echo $var_ban_msg;
		$form_view = false;
	} elseif ($var_noflood == true && (time()-$_SESSION["antiflood"]) <= $var_flood_sec) {
		echo $var_flood_msg;
		$form_view = false;
	} elseif ($ok == true) {
		@$send = mail($var_email,
					 "Reservering: ".$_POST['subject']." ".$_POST[''],
					 $msg_2_admin,
					 "From: ".$_POST['voorletter']." ".$_POST['naam']."<".$_POST['email'].">");
		
		if($send == 1) { 
			if($var_confirm == true){ 
				mail($_POST['email'],
					 "reservering: ".$_POST['subject']." ".$_POST[''],
					 $msg_2_poster,
					 "From: ".$var_name."<".$var_email.">"); 
			}
			
			echo'Beste '.$_POST['aanhef'].' '.$_POST['naam'].',';
			
			if($var_confirm == true){ 
				echo'<br /><br />Uw bericht is verzonden, bedankt voor uw reactie.'; 
				echo'<br /><br />Er is een bevestigingsmail onderweg met wat u heeft ingevuld.'; 
						} 
		}else{ 
			echo'Beste '.$_POST['naam'].', uw bericht is helaas niet verzonden.<br /><br />
			Er is een fout opgetreden bij het verzenden. Wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk
			te verhelpen.<br /><br />
			
			Mocht dit probleem na enkele dagen niet verholpen zijn,neem dan contact op met de
			<a href="mailto:'.$var_email.'">Webmaster</a><br /><br />
			
			Bedankt voor uw medewerking.'; 
		} 
		
		$form_view = false;
		
		$_SESSION["antiflood"] = time();
	}
}
 
/*
** Formulier
*/
if($form_view == true) {
	echo '
	<html>
	<head>
		<title>Contactformulier</title>
		<style type="text/css">
			body {
				font-family: Arial;
				font-size:12px;
			}
			td {
				font-family: Arial;
				font-size:12px;
			}
		</style>
	</head>
	
	<body>';
	
	if($error != '') {
		echo '<font style="color:#FF0000;"><b>'.$error.'</b></font><br />';
	}
	
	echo '<form method="POST" action="'.$filename.'" style="border:0px; margin:0px; padding:0px;">
	
	</table> 
	</form>	
	</body>
	</html>';
}
?>
 Is This A Good Question/Topic? 0
 • +

Replies To: PHP form with html / css autoreply

#2 Martyr2   User is offline

 • Programming Theoretician
 • member icon

Reputation: 5552
 • View blog
 • Posts: 14,558
 • Joined: 18-April 07

Re: PHP form with html / css autoreply

Posted 01 July 2009 - 06:43 PM

Well then add HTML tags to the body of your email. Instead of just concatenating all the POST fields together, add in HTML tags and if the user can read HTML email it will appear in HTML.

Right now you are just sending everything as plain text, so put in some HTML tags along with those $POST fields and you will be sending HTML email.

Not too difficult here. :)
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#3 comass   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 2
 • Joined: 01-July 09

Re: PHP form with html / css autoreply

Posted 02 July 2009 - 02:44 AM

Thanks,

Wher and how to place this?

View PostMartyr2, on 1 Jul, 2009 - 05:43 PM, said:

Right now you are just sending everything as plain text, so put in some HTML tags along with those $POST fields and you will be sending HTML email.

Not too difficult here. :)

Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

Page 1 of 1