9 Replies - 837 Views - Last Post: 16 February 2013 - 11:50 AM Rate Topic: -----

#1 SimonOlsen94   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 16-February 13

Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 07:29 AM

So I have one working AS2 file, which I have tried to convert into a AS3 file. Do you have any ideas why the car behaves so weird in the as3 file?
This is the working AS2 file;
http://www.2shared.c...ed_Min_Bil.html
This is the Not Working AS3 file;
http://www.2shared.c...3_Bilspill.html
The comments and some of the code is in Norwegian, please let me know if I should translate it to english.
Any Ideas what I have to do to make the as3 file work?
Best regards Simon

Is This A Good Question/Topic? 0
 • +

Replies To: Top-down racing game.

#2 anonymous26   User is offline

 • D.I.C Lover

Reputation: 2
 • View blog
 • Posts: 3,638
 • Joined: 26-November 10

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 07:57 AM

Can't load the pages. Can you post the source in code tags?
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#3 SimonOlsen94   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 16-February 13

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 08:01 AM

View PostButchDean, on 16 February 2013 - 07:57 AM, said:

Can't load the pages. Can you post the source in code tags?


Sorry, Here they are;

Working:
http://www.2shared.c...ed_Min_Bil.html

Not Working:
http://www.2shared.c...3_Bilspill.html

View PostButchDean, on 16 February 2013 - 07:57 AM, said:

Can't load the pages. Can you post the source in code tags?


Sorry, Here they are;
Working:
http://www.2shared.c...ed_Min_Bil.html

Not Working:
http://www.2shared.c...3_Bilspill.html

Thanks for help!
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#4 anonymous26   User is offline

 • D.I.C Lover

Reputation: 2
 • View blog
 • Posts: 3,638
 • Joined: 26-November 10

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 08:26 AM

Okay, let's try again. Can you post the actual source between the code tags, please?
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#5 SimonOlsen94   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 16-February 13

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 08:50 AM

View PostButchDean, on 16 February 2013 - 08:26 AM, said:

Okay, let's try again. Can you post the actual source between the code tags, please?


I am terribly sorry, I am new to this and I dont completely understand what you mean.
Do you want me to post the code without the code-comments?
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#6 modi123_1   User is offline

 • Suitor #2
 • member iconReputation: 14096
 • View blog
 • Posts: 56,492
 • Joined: 12-June 08

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 09:06 AM

He wants you to open up your source code, select all, copy it, and paste it in a comment here with using the 'code tags' button in the editor.
Was This Post Helpful? 1
 • +
 • -

#7 SimonOlsen94   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 16-February 13

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 09:10 AM

Working one: (This one has a layer that is called "stepper" I dunno what it does, but i am pretty sure it has a connection to the function which is used in this code called step.
var akslerasjon = 0.5; 
//Hastigheten på hvor fort bilen skal akselerere. Bilen endrer hastighet på hver enterFrame, helt til den enten når maxFart eller bilen stopper opp, (fart=0)
var FartReduksjon = 0.96; 
// Når oppoverpilen sleppes skal bilen sakkes ned gradvis. Jeg bruker dette tallet som en variabel farten ganges med på hver enterFrame. Jo lavere dette tallet er, jo fortere vil bilen stoppe opp.
var Rotasjon = 10;
//Hvor mange grader bilen skal roteres pr. frame når høyre eller venstre piltast holdes nede. (Videre forklart på linje ...)
var maxFart = 10;
//Max fart. 
var bremseKraft = 0.9;
var ryggeFart = -1;
//Max fart i revers.

var fart = 0
function step() {
		//Her sakker vi konstant ned farten når oppover pilen ikke holdes nede. Dersom farten er større en 0, altså at hvis bilen er i bevegelse ganges den nåværende farten med fartreduksjonsvariabelen. Dette skjer helt til bilen har stoppet opp.
		if (fart>0) {
			fart *= FartReduksjon;
		} else {
			fart = 0;
		}
		//Noe skal skje med bilen når forskjellige taster trykkes inn. 
		
		//Akkselerasjon. Hvis oppover tasten trykkes ned, og farten er mindre enn max farten får farten en ny verdi lik gjeldende verdi + akselerasjonen. (i dette tilfellet 0.5)
		if (Key.isDown(Key.UP) && fart<maxFart) {
			fart += akslerasjon;
		}
		//Brems (rygging). Hvis nedover tasten trykkes ned, og farten er mer enn max ryggefart får farten en ny verdi lik gjeldende verdi - bremsekraften. (i dette tilfellet 0.9)
		if (Key.isDown(Key.DOWN) && fart>ryggeFart) {
			fart -= bremseKraft;
		}
			//bil._Rotation er den vinkelen bilen står i. Så før bilen begynner å svinge høyre eller venstre har rotation den samme verdien som vinkelen bilen står i.
		rotation = bil._rotation;
		//Venstresvinging. Bilens rotasjon får en ny verdi lik gjeldende verdi - Rotasjonen (Hvor mange grader den skal roteres per fps), multiplisert med fart/maxFart. Dette gjør at bilen svinger fortere jo raskere den kjører. Den vil nå ikke svinge dersom bilen står i ro.
		if (Key.isDown(Key.LEFT)){
			bil._rotation -= Rotasjon*(fart/maxFart);
		}
		//Høyresvinging. Bilens rotasjon får en ny verdi lik gjeldende verdi + Rotasjonen (Hvor mange grader den skal roteres per fps), multiplisert med fart/maxFart. Dette gjør at bilen svinger fortere jo raskere den kjører. Den vil nå ikke svinge dersom bilen står i ro.
		if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
			bil._rotation += Rotasjon*(fart/maxFart);
		}

		// Farten blir beregnet i 2 akser, X og Y aksen. (Dette her var jævlig vanskelig helt til jeg skjønte at Y Aksen av en eller annen grunn er omvendt!)
		// Farten oppover og nedover måles i y aksen hvor - er oppover og + er nedover, og farten til høyre og venstre måles i x aksen, hvor - er venstre og + er høyre. 
		// Høyre/Venstre farten settes lik sinusverdien til fart*radianer. og Opp/ned farten settes lik cosinusverdien til farten*-1, siden den av en eller annen grunn er omvendt. ettersom sinus og cosinus verdier i flash kun kan måles som radianer. Grader gjøres om til radiaer ved å gange det med pi delt på 180. 
		fartx = Math.sin(rotation*(Math.PI/180))*fart;
		farty = Math.cos(rotation*(Math.PI/180))*fart*-1;
		// Setter bilens x og y verdier lik den gjeldende verdien + farten i både x og y aksene.
		bil._x += fartx;
		bil._y += farty;
		//Setter skyggen til bilen lik bilens posisjon, men hele tiden er skyggen 8 piksler til venstre for bilen, og 4 piksler over bilen. 
		skygge._x = bil._x-4;
		skygge._y = bil._y+2;
		// Setter skyggen til å ha samme vinkel som bilen. Hvis bilen står skrått står skyggen også skrått.
		skygge._rotation = bil._rotation;
		
}


Not working one:
import flash.events.KeyboardEvent;

var akslerasjon = 0.5; 
//Hastigheten på hvor fort bilen skal akselerere. Bilen endrer hastighet på hver enterFrame, helt til den enten når maxFart eller bilen stopper opp, (fart=0)
var FartReduksjon = 0.96; 
// Når oppoverpilen sleppes skal bilen sakkes ned gradvis. Jeg bruker dette tallet som en variabel farten ganges med på hver enterFrame. Jo lavere dette tallet er, jo fortere vil bilen stoppe opp.
var Rotasjon = 10;
//Hvor mange grader bilen skal roteres pr. frame når høyre eller venstre piltast holdes nede. (Videre forklart på linje ...)
var maxFart = 10;
//Max fart. 
var bremseKraft = 0.9;
var ryggeFart = -1;
//Max fart i revers.

var fart = 0

var fartx = 0

var farty = 0
//Setter bilens fart til å være 0 når spillet starter.

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, settRetning);
//Legger til en eventlistener for å se når tastene trykkes ned.

addEventListener(Event.ENTER_FRAME,kjørBil);
function kjørBil(event:Event) {
		//Her sakker vi konstant ned farten når oppover pilen ikke holdes nede. Dersom farten er større en 0, altså at hvis bilen er i bevegelse ganges den nåværende farten med fartreduksjonsvariabelen. Dette skjer helt til bilen har stoppet opp.
		if (fart>0) {
			fart *= FartReduksjon;
		} else {
			fart = 0;
		}
}

		//Noe skal skje med bilen når forskjellige taster trykkes inn. 
		
			function settRetning(evt:KeyboardEvent) {
				
		// Variabelen "tast" settes til hvilken tast som er blitt trykket på.
		var tast:int = evt.keyCode;
				
		//Akkselerasjon. Hvis oppover tasten trykkes ned, og farten er mindre enn max farten får farten en ny verdi lik gjeldende verdi + akselerasjonen. (i dette tilfellet 0.5)
		switch (tast) {
		case Keyboard.RIGHT:
		
		if (fart<maxFart) {
			fart += akslerasjon;
		}
		}
		//Brems (rygging). Hvis nedover tasten trykkes ned, og farten er mer enn max ryggefart får farten en ny verdi lik gjeldende verdi - bremsekraften. (i dette tilfellet 0.9)
		switch (tast) {
		case Keyboard.DOWN:
		if ( fart>ryggeFart) {
			fart -= bremseKraft;
		}
		}
			//bil._Rotation er den vinkelen bilen står i. Så før bilen begynner å svinge høyre eller venstre har rotation den samme verdien som vinkelen bilen står i.
		rotation = bil.rotation;
		//Venstresvinging. Bilens rotasjon får en ny verdi lik gjeldende verdi - Rotasjonen (Hvor mange grader den skal roteres per fps), multiplisert med fart/maxFart. Dette gjør at bilen svinger fortere jo raskere den kjører. Den vil nå ikke svinge dersom bilen står i ro.
		switch (tast) {
		case Keyboard.LEFT:
			bil.rotation -= Rotasjon*(fart/maxFart);
		}
		//Høyresvinging. Bilens rotasjon får en ny verdi lik gjeldende verdi + Rotasjonen (Hvor mange grader den skal roteres per fps), multiplisert med fart/maxFart. Dette gjør at bilen svinger fortere jo raskere den kjører. Den vil nå ikke svinge dersom bilen står i ro.
		switch (tast) {
		case Keyboard.DOWN:
			bil.rotation += Rotasjon*(fart/maxFart);
		
}
}
		// Farten blir beregnet i 2 akser, X og Y aksen. (Dette her var jævlig vanskelig helt til jeg skjønte at Y Aksen av en eller annen grunn er omvendt!)
		// Farten oppover og nedover måles i y aksen hvor - er oppover og + er nedover, og farten til høyre og venstre måles i x aksen, hvor - er venstre og + er høyre. 
		// Høyre/Venstre farten settes lik sinusverdien til fart*radianer. og Opp/ned farten settes lik cosinusverdien til farten*-1, siden den av en eller annen grunn er omvendt. ettersom sinus og cosinus verdier i flash kun kan måles som radianer. Grader gjøres om til radiaer ved å gange det med pi delt på 180. 
		fartx = Math.sin(rotation*(Math.PI/180))*fart;
		farty = Math.cos(rotation*(Math.PI/180))*fart*-1;
		// Setter bilens x og y verdier lik den gjeldende verdien + farten i både x og y aksene.
		bil.x += fartx;
		bil.y += farty;
		//Setter skyggen til bilen lik bilens posisjon, men hele tiden er skyggen 8 piksler til venstre for bilen, og 4 piksler over bilen. 
		skygge.x = bil.x-4;
		skygge.y = bil.y+2;
		// Setter skyggen til å ha samme vinkel som bilen. Hvis bilen står skrått står skyggen også skrått.
		skygge.rotation = bil.rotation;
			Sorry for Norwegian language in the code, will it make it easier if I translate it to english?
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#8 anonymous26   User is offline

 • D.I.C Lover

Reputation: 2
 • View blog
 • Posts: 3,638
 • Joined: 26-November 10

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 09:43 AM

Thank you. Now, what do you mean by the car behaving weird?
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#9 SimonOlsen94   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 7
 • Joined: 16-February 13

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 10:08 AM

I can upload the 2 .swf files, so you can see for yourself. I dont know how to describe it.
This is the not working one

Sorry,
Here are the two .swf files.

Not working:
http://www.2shared.c...3_Bilspill.html
Working:
http://www.2shared.c...ed_Min_Bil.html
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#10 anonymous26   User is offline

 • D.I.C Lover

Reputation: 2
 • View blog
 • Posts: 3,638
 • Joined: 26-November 10

Re: Top-down racing game.

Posted 16 February 2013 - 11:50 AM

So you can write English posts and offer to translate comments in your code, but you can't describe what is going wrong? I'm not running your code.

I expect you to help me to help you. I've already invested too much time and effort getting you to put the code up.

No description of the problem, no help from me.

This post has been edited by ButchDean: 16 February 2013 - 11:51 AM

Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

Page 1 of 1