0 Replies - 657 Views - Last Post: 26 April 2013 - 08:04 AM Rate Topic: -----

#1 skaczacy   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 1
 • Joined: 26-April 13

control panel in wf and showing diagram in wpf

Posted 26 April 2013 - 08:04 AM

Hi,

Firstly, I'm going to describe what i have to do, then i tell you my problem. Finally, i show you how now it looks like.

I want to make application which takes information from user by using control panel -> showing diagram like this in next window -> text which describe diagram -> business rules

I think the user cant add new information in 3 last point, so text and business rules will be generate from information which contains control panel.

I don't know how i should generate the diagram, only words in my mind are wpf,xml,xaml, parse.

Maybe i made mistakes when projecting the way of working application, and it should be made whole in wpf, because there also possibility of made control panel.

Some people says that i should change data from control panel to xml to easier bring the business rules from them, but i think that i can make it, by methods in class, maybe i'm wrong.

I don't know what to do, and which phrase should i searching for ? Becouse now I'm acting like blind guy.

sry for comments in application, they have been made in other language, the same is with names on panel, i try to translate them in this post.

how looks control panel now

Posted Image

funkcja = function
zdarzenie = event
ścieżka procesu = path of process or to make it more clearly is the arrow, which you can see on the picture of diagram
or/xor/and its a logic gates

every category should have different shape on diagram

I made a collection for storage the information about created objects.

this is the code
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace _1dwa3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
 
 
 
    Dictionary<int, baza> naszalista = new Dictionary<int, baza>(); // deklaracja kolekcji, w której przechowywane będa obiekty klas(funkcje/zdarzenia/xor/or/and)
    int i = 0; // numer wiersza od którego zaczynamy zapisywanie rekordów do tabeli w panelu głównym 
    public Form1()
    {
 
      InitializeComponent();
 
    }
 
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)      //do wywalenia
    {
 
    }
 
    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)      //do wywalenia
    {
 
    }
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)   //przycisk funkcja 
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj funkcję";     //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "Funkcja";       //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "funkcja"
      textBox2.Enabled = true;        //umożliwia dodawanie nazwy dla tego elementu
    }
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)   //przycisk zdarzenie
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj zdarzenie";    //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "Zdarzenie";      //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "zdarzenie"
      textBox2.Enabled = true;
    }
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)    //przycisk ścieżka procesu
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj ścieżkę procesu"; //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "Ścieżka procesu";   //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "Ścieżka procesu"  
      textBox2.Enabled = true;        //umożliwia dodawanie nazwy dla tego elementu
    }
 
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)   //przycisk OR
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj OR";       //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "OR";          //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "OR"
      textBox2.Enabled = false;        //uniemożliwia dodawanie nazwy dla tego elementu       
    }
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)   //przycisk AND
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj AND";       //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "AND";         //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "AND"
      textBox2.Enabled = false;        //uniemożliwia dodawanie nazwy dla tego elementu         
    }
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)   //przycisk XOR
    {
      button7.Visible = true;         //przycisk do dodawania do tabeli widoczny
      button7.Text = "Dodaj XOR";       //zmiana wyświetlanego tekstu w przycisku do dodawania do tabeli
      textBox3.Text = "XOR";         //w polu "rodzaj" automatem leci nazwa "XOR"  
      textBox2.Enabled = false;        //uniemożliwia dodawanie nazwy dla tego elementu  
    }
 
    private void tableLayoutPanel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)      //do wywalenia
    {
 
    }
 
    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
 
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.Rows.Add(1);                 // kod odpowiedzialny za dodawanie do tabeli w panelu głównym tekstu wpisanego do textboxów 
      dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = textBox1.Text;
      dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value = textBox2.Text;
      dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = textBox3.Text;
      dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = textBox4.Text;
      dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = textBox5.Text;
      i++; // komenda odpowiedzialna za przejście do następnego wiersza, żeby kolejny rekord zapisywał się w kolejnym wierszu, a nie jeden na drugim 
 
      string jakirodzaj = textBox3.Text; // w tej zmiennej zawarty jest typ elementu który wybrał użytkownik
 
 
      if (jakirodzaj == "Funkcja") // ify odpowiedzialne za wywołanie odpowiedniego konstruktora w zależności od wybranego rodzaju w tabeli 
      {
        naszalista.Add(i, new funkcjazdarzenie(textBox3.Text, textBox2.Text, textBox6.Text));
 
      }
      else if (jakirodzaj == "Zdarzenie")
      {
        naszalista.Add(i, new funkcjazdarzenie(textBox3.Text, textBox2.Text, textBox6.Text));
 
      }
      else if (jakirodzaj == "OR")
      {
        naszalista.Add(i, new or(textBox3.Text));
 
      }
      else if (jakirodzaj == "XOR")
      {
        naszalista.Add(i, new xor(textBox3.Text));
 
      }
      else if (jakirodzaj == "AND")
      {
        naszalista.Add(i, new and(textBox3.Text));
 
      }
 
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox6.Text = "";
 
    }
  }
 
 
  enum enotacja //narazie nie potrzebne 
  {
    efunkcja = 1,
    ezdarzenie = 2,
    esciezkaprocesu = 3,
    eor = 4,
    eand = 5,
    exor = 6,
  }
  public class baza  // deklaracja klasy bazowje dla roznych elementow notacji 
  {
    protected string rodzaj;
 
 
  }
 
  public class funkcjazdarzenie : baza // narazie funkcja a zdarzenie nie roznia sie elementami jakie zawieraja( klasa sie zmieni jak bedziemy przedstawiac je graficznie      
  {
    string opis;
    string nazwa;
    public funkcjazdarzenie(string krodzaj, string knazwa, string kopis)
    {
      rodzaj = krodzaj;
 
      nazwa = knazwa;
      opis = kopis;
    }
 
  }
 
  public class xor : baza //klasa odpowiedzialna za xora 
  {
    public xor(string krodzaj)
    {
      rodzaj = krodzaj;
 
    }
 
  }
 
  public class or : baza //klasa odpowiedzialna za ora 
  {
    public or(string krodzaj)
    {
      rodzaj = krodzaj;
 
    }
 
  }
 
  public class and : baza // klasa odpowiedzialna za and 
  {
    public and(string krodzaj)
    {
      rodzaj = krodzaj;
 
    }
  }
 
 
}
 thanks for any advice or anything which can by helpful for me. Sry for language mistakes and form of post

This post has been edited by modi123_1: 26 April 2013 - 08:06 AM


Is This A Good Question/Topic? 0
 • +

Page 1 of 1