6 Replies - 1251 Views - Last Post: 09 April 2015 - 09:59 AM Rate Topic: -----

#1 googooli   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 19
 • Joined: 12-March 15

Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 01:39 AM

Hi there,

I'm making a bible book app where I have listbox, richtextbox and search textbox.

I have som problem coding when the listbox text is chosen, It will show the listbox text + custom text in richtextbox.

I have done this:

private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int index = 0;
    String temp = richTextBox1.Text;
      richTextBox1.Text = "";
    richTextBox1.Text = temp;

    while (index < richTextBox1.Text.LastIndexOf(txtAra.Text))
    {
      richTextBox1.Find(txtAra.Text, index, richTextBox1.TextLength, RichTextBoxFinds.None);
      richTextBox1.SelectionBackColor = Color.Orange;
      index = richTextBox1.Text.IndexOf(txtAra.Text, index) + 1;
    }
  }
But since this is going to be a book app, I want the chosen listbox to show a text file in richtexbox and not only 2-3 sentences..

Any tip for what I can do?

Updated with this:
 private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      

      var str = listBox1.SelectedItem.ToString();
      if (str == "  Yaratılış		Tevrat")
      {
        richTextBox1.Text = str + "\t\r\n\nTanrısal Söz\r\n\t\n1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. 6 Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 7 Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. 8 Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. 9 Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. 10 Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 11 Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. 12 Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 13 Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. 14-15 Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. 16 Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. 17-18 Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 19 Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. 20 Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. 21 Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. 22 Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. 23 Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. 24 Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. 25 Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. 26 Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” 27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28 Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. 29 İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. 30 Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp veren bütün hayvanlara– yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. \r\n\nGök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 2 Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. 3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Adem ile Havva 4 Göğün ve yerin yaratılış öyküsü: RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, 5 yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. 6 Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. 7 RAB Tanrı Adem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. 8 RAB Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. 9 Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. 10 Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. 11 İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. 12 Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. 13 İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. 14 Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır. 15 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu. 16 Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, 17 “Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” 18 Sonra, “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” 19 RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem’e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. 20 Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. 21 RAB Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 22 Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi. 23 Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi, “Ona ‘Kadın’ denilecek, Çünkü o adamdan alındı.” 24 Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. 25 Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı.";
      }
      else if (str == "  Mısır'dan Çıkış     	(Yasa)")
      {
        richTextBox1.Text = str + "\t\r\n\ncustom text 2";
      }Is This A Good Question/Topic? 0
 • +

Replies To: Get text from listbox text to richtextbox

#2 tlhIn`toq   User is offline

 • Xamarin Cert. Dev.
 • member icon

Reputation: 6537
 • View blog
 • Posts: 14,450
 • Joined: 02-June 10

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 05:05 AM

You really need to stop trying to do this until you understand more about coding. A bible viewing and search app is pretty ambitious after only 1 week of learning to code.

To start with you don't seriously plan to enter the entire bible as like this, do you?
You probably want to use a database. Enter each verse as a record. Then when someone want to search you perform a database search.

Next comes planning. Clearly there is no planning in this, but you've started coding. That's bad. You have verse number just thrown in as part of the text. How do you plan to search? What if the reader want to jump directly to John 12.16 or whatever? How are you going to accomplish that?

Before working on advanced features I would suggest you work on basic good practices.

Looking at your code you have some bad practices in play that need your immediate attention.
These will form bad habits quickly and should be worked on. This is part of what I mean by "learn foundation concepts first".

Problem 1: Use of GUI controls as your variables.
You have numerous places where you are doing things like: SomeMethodCall(TextBox43.Text);
Your textboxes and other GUI elements are not meant to be your variables to hold values. They exist only to be a way for the user to interact with the data held in the logic code *behind* the GUI. You should have properties bound to the GUI. When the user changes something in a textbox it updates the property in your code. When the property gets a new value, the GUI is updated. But your logic always uses the property not the GUI element.
There is a tutorial on properties linked in my signature block.

Problem 2: This bit about button1 and textbox14 is just horrible. If you are working in old 1980's WinForms for Win98 and WinXP programs then name your control as soon as you make it before doing anything else with it. txtbxFirstName is so much easier to maintain than textbox32. Same with "frmConnectionSettings" instead of "form2" or "wndCustomerDetails" than "window4". If you are making programs for current OSes like Win7/8 then you should be working in WPF where the controls don't need to be named 90% of the time, but the same practice of giving meaningful names should still be followed in the few cases where they are needed.

Problem 3: Don't put meaningful operational code in GUI control handlers. You have a lot of places where the work is being done in the button event handler instead if in a dedicated method. Instead you want that handler to just direct action to the first methods, not actually perform the actions.
btnSave_Click(object sender, eventargs e)
{
  SaveSettings(); // Call the save method
  SavePlayers();
  SaveWindowGeometry();
  // Do NOT put all the save code here
}

This way you can call the same save methods independently from code without having to either duplicate code (evil practice) or without calling the button handler. If you are using WinForms then you have a .Click event handler. If you are writting in WPF then don't call the .Click event but instead create Commands and activate those. The .Click handler in WPF is kind of a carry-over to give WinForms coders a comfortable migration path but is not considered the way a modern profession WPF coder works.

Problem 4:
Eye sore code.
Take the extra 2 minutes to clean up your code to make it easy to read, easy to follow, and most important, easy to manage.
 • Kill all those dead blank lines at the ends of methods.
 • Wrap groups of methods that go together in #region blocks so you can find all your sending code and receiving code easily for example.
 • Get your lines aligned. Control-K, Control-D will do that for you (Think of it as Klean Document)


Problem 5: Decent naming
Methods like private void ClientSession(object sender, eventargs e); don't follow established naming style guides.
A method performs an action. By convention for decades methods are named as verbs to show what they do. Nouns like ClientSession would be presumed to be a property by any other coder looking at your code. private void CreateClientSession(object sender, eventargs e); on the other hand shows that it does something (a method) not that it is something (a variable).

Problem 6: Use of WinForms after the year 2001.
If this is school homework and you are instructed to use WinForms then keep going. If you are teaching yourself then stop using this 1995 WinForms crap and move to modern WPF. WinForms is legacy/end-of-life. Look at Monster.com and CareerBuilder.com and you'll see that employers want WPF skilled developers. Learning this old-school stuff does nothing for your career or potential to get hired.

Problem 7: Trying to run before you can crawl.
You're not at a point in your self-education where you should be trying to archetect/design an entire program from scratch. Its a common misstep that rookies make. Somehow they think "I don't know how to code so I'll make a program from scratch to learn." That never turns out well. You have to undertand the coding language you've chosen, its strength and weaknesses and most importantly its foundation design concepts before you can even think about trying to design a program.

Looking at your code its very clear that C# is new to you... GUI programming is new for you... That you don't understand the idea of using properties instead of using your WinForm controls like they are variables. That you don't even realize that by using WinForms you've chosen a dieing GUI technology that hasn't been in employer demand for years. That you haven't worked through some of the most basic debugging tutorials which would give you some skills to solve really basic problems.

I strongly urge you to set this project aside, pick up one or two "Learn C# in 30 days" books and just work them from cover to cover. They are guided tutorials not reference books like a dictionary; only to be opened when you get in trouble. So many bad things I see here would be taken care of if you would just work on learning at this stage and leave the designing until you are more ready. I think if you then look at this same project with all the new knowledge you'll pick up you'll see where I'm coming from.

I'm not going to go into a long critique of your code. And I don't want you to feel like I'm just out to pick on you. I'm just pointing out a couple of many foundation concepts you didn't pickup up in the early stages of learning C#. You can't leap-frog the learning process by trying to build a program in your first month. Nobody can. Its not just you. Nobody in the first month of a new discipline has enough knowledge to jump in and start designing finished solutions: Not carpentry, not automotive design, not software engineering. C# is a foreign language with its own syntax. You aren't going to say "I know no Russian. I'm going to write a Russian mystery novel as my vehicle to learn the language." Same here with programming.My suggestion would be to stop trying to architect a solution from scratch. Its just not something you're ready for yet. For some reason it is a very common path rookies take: "I don't know much about the language and even less about the underlying foundation concepts, so I'll architect a complete program and code it - as a way to learn." The problem is they generally don't know enough about design/architecture to be able to plan how the program works.

This is akin to saying "I don't know anything about cars. I'm going to order a bunch of random parts and sheet metal then build a car, as a way to learn about auto mechanics." They then start with UI because that's easy drag and drop, when in reality UI is the last thing you do after getting all the underlying logic working. So in our car metaphore they build the dashboard before engine. Later they write a question here asking

Rookie said:

"My dashboard is done, but it doesn't work right, the speedometer shows -40mph, none of the lights go on, and is missing gauges I need but I can't figure out how or where to add them. I've Googled 'backwards speedometer' but couldn't find a tutorial I could copy/paste from for my exact situation. I also built the doors, but they are 5 inches taller than the chassis and the hinges don't line up. I don't understand how an internal combustion engine works, but I've cobbled together some parts that I found in a catalog however there's no place for the air filter to go. What should I do now?"

Yes that's funny. But a couple dozen rookies a month ask coding questions here that are just as much a case of doing the last thing first and just groping around in the dark hoping to stumble across an understanding of coding.

The head of the C# forum has a dozen or more book references pinned. Work a few "Learn C# in 30 days" books FROM COVER TO COVER. Do every assigning and project in them. THEN look at that project ideas topic that is pinned. Build every project in that topic. If you can't whack those out with ease you are not ready to try designing your own software yet.

Be patient and learn before you try doing. You didn't just jump into a race car on your first day of driver education. You have to learn the basics as a solid foundation to build upon.

You said:

But I have a couple months experience in class or with another language. I don't feel I need to start from page 1 of a textbook on C#.

If that were true you wouldn't be here asking basic questions that would have been covered in that C# book you don't want to read. At least go through the tutorial list. If you breeze through it and there's nothing new to learn in any of them that's great and you'll only have lost an hour or two. If you spend a week on them, that's good too because you will have picked up vital skills you require for this (and most any) project.

Then the list of rookie projects pinned at the head of the C# thread. They are introductory projects that will help you evaluate your skills, and build them up. If you can't fly through self-contained projects then be honest with yourself and realize you're not ready to take on a project that interacts with someone else's software. If you do fly through them and you don't find anything in these tutorials that is new to you, then the next step with this project should seem pretty clear.

Tutorials I recommend:


This post has been edited by tlhIn`toq: 09 April 2015 - 05:40 AM

Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#3 googooli   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 19
 • Joined: 12-March 15

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 05:27 AM

If you can't help, then why should we users be a member of this forum when you everytime complain on everything i write???

You are really a master to demotivate people for learning programming. Thank you.
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#4 tlhIn`toq   User is offline

 • Xamarin Cert. Dev.
 • member icon

Reputation: 6537
 • View blog
 • Posts: 14,450
 • Joined: 02-June 10

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 06:26 AM

Not everyone is here to be your best fishing buddy and tell you that you are already a master programmer and that you can do anything you want if you just wish upon a star hard enough. Grow up. Some people are going to be honest, direct and straightforward. I'm not going to lie to you and tell you that you are ready to do something you clearly aren't. I want you to learn and grow into being able to do this. I want you to start with projects that match your skill set so you can have a string of small victories and work your way up to a project of this magnitude.

This isn't a case of me not wanting to help you, or me not being able to help you. Some times there is just nothing that can be done. The simple fact is this is not a project that can be built upon a textbox, a listview and a RichTextBox. Its just too complex. Its too much data, too many aspects to the data (such as book, chapter and verse numbers). Its a really big complex project and your code shows that you don't have near enough understanding of C# to take it on... YET. You will one day. You didn't come out of the womb with the ability to ride a bike. You had to grow and learn and go through the same path we all did of crawl, stand, walk, fall, repeat... bike with training wheels, bike without training wheels. Right now you're at the crawling equivilent of coding. There's no shame in that. It just means you're at the start of your learning. We were all there. We all had to start out slow and small and work our way up through gradually more difficult projects. If you apply yourself you will get there. But you can't just skip all the learning and jump straight into a large complex project.

When I tell you that using a database is a better way to go its not meant to discourage, its meant to point you in the right direction.
When I tell you that using the GUI (textboxes for example) like they are your variables its not to discourage, its based on years of doing this professionally and trying to help you break bad habits before they start.
When I point out several lack-of-planning concerns its not to discourage, its to point out some flaws that will cause you hundreds of hours of re-working and re-coding that could be avoided. An extra 20 hours of planning to save 2,000 hours of re-engineer seems like a pretty good trade-off to me.

This post has been edited by tlhIn`toq: 09 April 2015 - 06:29 AM

Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#5 tlhIn`toq   User is offline

 • Xamarin Cert. Dev.
 • member icon

Reputation: 6537
 • View blog
 • Posts: 14,450
 • Joined: 02-June 10

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 07:21 AM

View Postgoogooli, on 09 April 2015 - 06:27 AM, said:

If you can't help, then why should we users be a member of this forum when you everytime complain on everything i write???

You are really a master to demotivate people for learning programming. Thank you.


It was bothering me that you felt I did nothing but be mean in some earlier threads you posted. Frankly, I don't remember every thread and post. So I went back and looked them up. I wanted to see if I really had just slammed you at every opportunity.

In all your previous replies to my posts on your topics you were happy and thankful for my comments.

View Postgoogooli, on 20 March 2015 - 05:04 PM, said:

tlhIn`toq: Forgot to say: Thank you a lot for your reply. I will continue reading books and guides. Thank you for your time to write. I appreciate it.

View Postgoogooli, on 31 March 2015 - 02:46 PM, said:

Thank you very much for your reply. Yes I'm new to C#. I will from now on study more, stop my existing project and begin on WPF forms. Thanks for your advises and time.


Yet now suddenly I've been mean to you in every thread. Clearly that wasn't the case. So I think the feeling of discouragement you're feeling is not so much from my advice but your lack of progress. After comparing your code from a month ago to your code today there doesn't appear to be any changes in style or design. You haven't changed even so much as no longer using the GUI as your own personal variables.

If you don't change what caused your problems and frustrations then you will continue to have problems, leading to discouragement. This is why we all try to lead new coders into starting small and learning good practices before trying to design programs from scratch.

You seem to have jumped from issue to issue, from a game to a different game to a bible program without stopping to learn the basics or take the advice being given to you. Changing projects but not actively changing bad habits will fix nothing.

I want to see you succeed and learn. Please take some time to learn, not build. Read and work the tutorials I have point you at. Making classes and using properties is not a whim or a personal choice: It is how you have to code if you want to succeed past your first "Hello World" program. We try to be nice and encouraging and tell people its a suggestion. But the hard truth is, it isn't. Learning these things aren't optional if you want to succeed, be accepted and make progress. You need to accept that, quit fighting it and take on the process of learning.

Please, pick one bad habit and work on it. Not an entire project. Just one suggestion at a time.
 • Start with just using meaningful names. txtbxNickName instead of textbox14 for example
 • Then maybe using properties instead of textbox42.text for example. Get that concept down and solid.
 • Then pick another suggestion, such as not putting all your code in the GUI event handler (button14.click). Work on breaking up your code into discrete single-purpose methods.
 • Once you are good with breaking your methods into single purposes, its time to work on classes. You can't have everything in the code behind your form.

And so on. Just one thing at a time. Like that old joke: How do you eat an elephant, its HUGE? One little bite at a time.

This post has been edited by tlhIn`toq: 09 April 2015 - 07:24 AM

Was This Post Helpful? 1
 • +
 • -

#6 googooli   User is offline

 • New D.I.C Head

Reputation: 0
 • View blog
 • Posts: 19
 • Joined: 12-March 15

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 09:39 AM

Hi again, don't know.. Just felt the way that you get's mad at me everytime I post in this forum. I've made a snake game, calculator, tic tac toe and a contactform with MS Access DB.. I feel I know more and more. Even made multiple applications like weather app wich updates conditions every 10 sec (for test), youtube app (web browser) etc.. If you want, I can upload them to dropbox so you can see.

Im not telling or wanting anyone to fish anything up for me, then I will learn nothing. Give me instead of that, tips, and which sites to look on for good tutorials like tasks.. Yes the first thing I do before I begin my project is to rename the txtboxes and button names etc..

By the way, I would really appreciate if you removed "New Di*k HEAD from under my username.. Respectless.... After my opinion!
Was This Post Helpful? 0
 • +
 • -

#7 tlhIn`toq   User is offline

 • Xamarin Cert. Dev.
 • member icon

Reputation: 6537
 • View blog
 • Posts: 14,450
 • Joined: 02-June 10

Re: Get text from listbox text to richtextbox

Posted 09 April 2015 - 09:59 AM

Quote

By the way, I would really appreciate if you removed "New D.I.C HEAD" from under my username..

You can change your status in your user control panel. We don't do that for you.

I'm not mad at you. Why would I be? Don't be mad when I say you're just a bunch of text from half-way around the world to me. I have no reason to be emotionally invested in you. So I have no reason to be mad with you.

Quote

Yes the first thing I do before I begin my project is to rename the txtboxes and button names etc..

Clearly not:
06 richTextBox1.Text = temp;

Quote

If you want, I can upload them to dropbox so you can see.

No thank you. I am not your college professor here to help you with everything you've written.

Quote

I feel I know more and more.

Maybe, but its not improving your coding style and habits. All of the bad habits and things to avoid that were mentioned to you in your first post are still present in the most recent code you included in this post.

Quote

I've made a snake game, calculator, tic tac toe and a contact form with MS Access DB

Seems like you're doing the same thing over and over and making those bad habits a true part of your coding style.

Quote

Im not telling or wanting anyone to fish anything up for me, then I will learn nothing. Give me instead of that, tips, and which sites to look on for good tutorials

I've done that. Yet I see no use of that material. If you're not going to make use of the help and tutorials we point you toward then why waste your time asking for it an my time providing it? Have you worked the tutorial on properties that I pointed you toward? I have included it in at least three posts and its linked in my signature block. But there is no use of properties in this code. Why is that?

This post has been edited by tlhIn`toq: 09 April 2015 - 10:01 AM

Was This Post Helpful? 1
 • +
 • -

Page 1 of 1